BIURKA

M00137

Wys.      752 [mm]
Szer.      700 [mm]
Dł.        1200 [mm]

M00138

Wys.     752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00139

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00140

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00141

Wys.    752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00142

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00143

Wys.      752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00144

Wys.    752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00145

Wys.      752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00146

Wys.      752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00147

Wys.    752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00148

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00149

Wys.      752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00150

Wys.     752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00151

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00152

Wys.      752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00153

Wys.     752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00154

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00155

Wys.      752[mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00156

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00157

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00158

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00159

Wys.    752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00160

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00161

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00162

Wys.     752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00163

Wys.  1835 [mm]
Szer.   600 [mm]
Gł.       600 [mm]

M00164

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00165

Wys.    752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00166

Wys.       752[mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00167

Wys.      752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00168

Wys.    752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00169

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00170

Wys.      752[mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00171

Wys.    752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00172

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00173

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00174

Wys.    752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00175

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00176

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00177

Wys.    752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00178

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00179

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00180

Wys.    752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00181

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00182

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00183

Wys.    752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00184

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00185

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00186

Wys.    752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00187

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00188

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00189

Wys.    752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00190

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00191

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00192

Wys.    752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00193

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00194

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00195

Wys.    752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00196

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00197

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00198

Wys.    752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00199

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00200

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1200 [mm]

M00201

Wys.    752 [mm]
Szer.    700 [mm]
Dł.      1400 [mm]

M00202

Wys.     752 [mm]
Szer.     700 [mm]
Dł.       1600 [mm]

M00203

Wys.     300 [mm]
Dł.        1150 [mm]
Gr.            18 [mm]

M00204

Wys.     300 [mm]
Dł.        1350 [mm]
Gr.            18 [mm]

M00205

Wys.     300 [mm]
Dł.        1550 [mm]
Gr.            18 [mm]

M00230

Wys.     620-1280 [mm]
Szer                 700 [mm]
Dł.                  1200 [mm]

M00231

Wys.     620-1280 [mm]
Szer.                700 [mm]
Dł.                  1400 [mm]

M00232

Wys.     620-1280 [mm]
Szer.                700 [mm]
Dł.                  1600 [mm]

M00233

Wys.     620-1280 [mm]
Szer                 700 [mm]
Dł.                  1200 [mm]

M00234

Wys.     620-1280 [mm]
Szer.                700 [mm]
Dł.                  1400 [mm]

M00235

Wys.     620-1280 [mm]
Szer.                700 [mm]
Dł.                  1600 [mm]